La felicitat dels nostres fills; un llistó massa alt?

L’escriptora Jennifer Senior explora amb humor i sinceritat els motius de l’ansietat que produeix la criança dels fills a la societat moderna. Una conferència molt recomenable (substitulada en castellà)

https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/es/jennifer_senior_for_parents_happiness_is_a_very_high_bar.html